Norrisk kalkulator

NORRISK 2 – kalkulator for hjerterisiko – Helsebiblioteket

Kalkulatoren beregner 10-års risiko for akutt hjerteinfarkt eller hjerneslag, inkludert kardiovaskulær død. Den er basert på risikotabell og …

Kalkulatoren beregner 10-års risiko for akutt hjerteinfarkt eller hjerneslag, inkludert kardiovaskulær død. Den er basert på risikotabell og prioriteringstabell i Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer.

NORRISK 2 – risikokalkulator – NHI.no

NORRISK 2 – risikokalkulator. Sist revidert: 10.11.2022 … Noen tilleggsfaktorer som ikke inngår i kalkulatoren bør vurderes for komplett risikovurdering.

Risikokalkulator

NORRISK 2. Kalkulator for hjerterisiko. Beregning av 10-årsrisiko for fatalt og ikke-fatalt hjerteinfarkt eller hjerneslag. Til bruk sammen med nasjonal …

NORRISK 2 – risikokalkulator – NEL

NORRISK 2 – risikokalkulator – NEL – Norsk Elektronisk Legehåndbok

10. nov. 2022 — NORRISK 2: A Norwegian risk model for acute cerebral stroke and myocardial infarction. Eur J Prev Cardiol 2017; 24: 773-82. pmid:28206819 …

NORRISK 2 – Hva betyr det for oss? – Legeforeningen

NEL – Norsk Elektronisk Legehåndbok

NORRISK 2 – risikokalkulator (primærprofylakse). 10-års risiko for akutt hjerteinfarkt eller hjerneslag, inkludert kardiovaskulær død.

Implementering av NORRISK 2 i allmennprak- sis – UiO – DUO

PowerPoint-presentasjon

Og hvorfor trenger vi et nytt når vi har NORRISK? • Er ikke et skåringsverktøy kun basert på … NORRISK. NORRISK 2. NORRISK 3? … Kalkulator m HDL, slekt,.

BEREGN DIN RISIKO FOR HJERTEINFARKT OG SLAG

Tredje steg er bruk av risikokalkulator hos alle mellom 40-79 år (5). For de fleste pasienter med LDL over 2.59 mmol/L og 10 års risiko 10% eller høyere.

Norrisk kalkulator – Spurt.no

BEREGN DIN RISIKO FOR HJERTEINFARKT OG SLAG

25. jun. 2020 — Legene bruker samme kalkulator (NORRISK 2) for å vurdere din risiko og om du trenger å jobbe mer med livsstilen eller evt. starte opp …

TagNorrisk kalkulator. Blodtrykk kalkulator. Av Spurt. Kategori: Blodtrykk. 23. november 2022. 1 minutt å lese. Blodtrykket bestemmes ved å måle ditt …

Keywords: norrisk kalkulator