Selvstendig næringsdrivende nav

Er jeg selvstendig næringsdrivende, frilanser eller arbeidstaker?

Er jeg selvstendig næringsdrivende, frilanser eller arbeidstaker? – nav.no

6. des. 2022 — Selv om de kaller seg frilansere, er de egentlig selvstendig næringsdrivende ifølge reglene hos NAV og Skatteetaten. Det er viktig å finne ut …

Når du vet hvordan NAV og Skatteetaten vurderer inntekten din, blir det lettere å sjekke rettighetene dine hos NAV. Kanskje du også har fler

Selvstendig næringsdrivende og andre grupper – nav.no

Her finner du informasjon om hvilke forsikringer NAV kan tilby for selvstendig næringsdrivende med flere. Du finner også informasjon om friv.

Her finner du informasjon om hvilke forsikringer NAV kan tilby for selvstendig næringsdrivende med flere. Du finner også informasjon om friv

Forsikring for selvstendig næringsdrivende – nav.no

18. jan. 2023 — For å få bedre dekning når du blir sykmeldt, kan du forsikre deg. Se hvilke forsikringer NAV kan tilby selvstendig næringsdrivende.

Forsikring for å få bedre dekning når du blir sykmeldt. 

Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og/eller …

Søknader og skjemaer – www.nav.no

Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere som skal ha sykepenger. NAV 08-35.01. Dette skjemaet skal du fylle ut når …

Midlertidig kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og …

Søknader og skjemaer – www.nav.no

Er du selvstendig næringsdrivende må du enten ha et enkeltpersonforetak (ENK), et ansvarlig selskap (ANS), eller et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA).

Sykepenger – nav.no

Som selvstendig næringsdrivende har du rett til sykepenger fra 17. fraværsdag. Sykepengene utgjør 80 prosent av sykepengegrunnlaget. Beregningen av …

Medvirkningsplikt

Selvstendig næringsdrivende og frilansere med … – NAV

Søknader og skjemaer – www.nav.no

Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og frilansere som skal ha foreldrepenger eller svangerskapspenger. NAV 14-35.01. Inntektsopplysninger for …

Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og/eller …

Søknader og skjemaer – www.nav.no

Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere som skal ha pleie- eller opplæringspenger. NAV 09-35.01. Dette skjemaet fyller du ut og …

Sykepenger for selvstendig næringsdrivende – Altinn

Altinn – Sykepenger for selvstendig næringsdrivende

1. jul. 2022 — Som selvstendig næringsdrivende får du 80 prosent av sykepengegrunnlaget fra og med 17. sykedag. De 16 dagene telles fra du oppsøker lege, eller …

Selvstendig næringsdrivende? Dette må du ha orden på

For det første får en ansatt dekket lønn fra arbeidsgiver fra første sykedag, mens du som selvstendig næringsdrivende først vil ha rett til sykepenger fra NAV …

Sykdom inntreffer gjerne når det minst passer, og for deg som selvstendig næringsdrivende er prisen som regel høyere enn for en alminnelig arbeidstaker.

Keywords: selvstendig næringsdrivende nav