Engangskateterisering for deg som har problemer med å tømme blæren

Opplever du problemer med å tømme blæren, kan det være at et kateter er løsningen på dine problemer. Å velge et kateter kan dog være en jungel. Det finnes for eksempel katetre for menn, katetre for kvinner, standardkatetre, kompakte katetre, katetre med integrert urinpose, permanente katetre, engangskatetre og flere. Hvilket kateter du trenger avhenger av ulike faktorer. Du bør derfor drøfte med legen din eller annet helsepersonell, hvilke som er relevante for deg og velge deretter.

Dersom det er nødvendig for deg å bruke kateter, er engangskatetre ofte det foretrukne valget. Som navnet indikerer, brukes engangskatetre kun én gang, hvorpå de kastes. Engangskatetre må man altså bruke flere ganger daglig, og derfor er det lurt å ha nok produkter tilgjengelig hjemme.

Nedenfor kan du lese mer om engangskatetre, inkludert hvordan de fungerer. Det finnes også veiledningsvideoer, som du kan finne på nettet, blant annet fra Coloplast. Her kan du få veiledning om det å kateterisere selv og se hvordan det fungerer både som kvinne og som mann.

Hvorfor bruke et engangskateter?

Engangskatetre er ofte det mest foretrukne valget for kateterbrukere av flere årsaker. En er at de selv kan utføre kateteriseringen, også kalt selvkateterisering. Å kunne kateterisere selv gir mer uavhengighet, bedre kontroll over vannlatingen og ofte mer trygghet, fordi du kan kateterisere når du trenger det og har tid til det.

Selv om selvkateterisering krever en viss mengde trening og ofte også en god dose tålmodighet, lykkes de fleste som prøver det. Og med riktig hjelp og veiledning i den innledende fasen kan du være selvhjulpen og kateterisere hjemme, på jobben, på restauranten eller hvor enn du trenger det.

Engangskatetre må dessuten kun brukes etter fullført opplæring av helsepersonell, så du trenger ikke bekymre deg for at du blir overlatt til deg selv i læringsprosessen.

Hvordan fungerer et engangskateter?

Med et engangskateter fører man selv kateteret inn i blæren via urinrøret. Når blæren er tømt for urin, trekkes kateteret ut igjen og kastes deretter i søppelbøtten. Som navnet antyder, kan engangskatetre kun brukes én gang.

Det er litt forskjellig hvordan man fører inn et engangskateter avhengig av om man er mann eller kvinne. De to kjønnenes anatomi er nemlig forskjellige, noe som spiller inn i kateteriseringsprosessen. Menns urinrør er for eksempel en del lengre enn kvinnenes, og menns urinrør er litt mer kronglete enn kvinnenes. Gode råd for innføring av katetre hos menn er derfor ikke nødvendigvis gode råd for innføring av katetre hos kvinner — og omvendt.

Coloplast, som blant annet produserer engangskatetre, har laget veiledningsvideoer med instruksjoner for selvkateterisering. På deres hjemmeside finner du både videoer rettet mot kvinner og videoer rettet mot menn.

Føler du deg fortapt i kateterisering?

Det trenger du absolutt ikke. Det finnes mye hjelp å få når man står overfor en livsendring som det er å måtte bruke et kateter for å tømme blæren. Helsepersonell vil ruste deg så godt som mulig før du begynner å kateterisere selv, så du vil aldri bli kastet ut på dypt vann.

Å høre om andres erfaringer med bruk av kateter er også en god måte å oppnå mer kunnskap om prosessen samt få gode tips til hvordan du best fører inn et kateter. Husk imidlertid på at alle mennesker er forskjellige, og deres opplevelse av katetre vil også være det.

Du kan også søke råd hos erfarne og profesjonelle sykepleiere hos Coloplast, hvis du er medlem av Coloplast Care. Medlemmer kan nemlig ringe til sykepleierne kostnadsfritt og stille dem alle spørsmålene de går og tenker på. Som Coloplast Care-medlem har du også mulighet til å bestille gratis vareprøver direkte hjem til deg. Det betyr at du kan prøve forskjellige katetre fra Coloplast, så du på egen hånd kan vurdere hvilke som passer godt for deg og dine behov, og hvilke som passer mindre godt.